Jakość zarządzania

 

 • Planowanie w ISO 9001:2015

  Planowanie we wszystkich poprzednich wersjach normy było traktowane trochę po macoszemu. Teraz to się zmieni. Przede wszystkim od organizacji oczekuje się, że wdrażając system zarządzania jakością weźmie pod uwagę czynniki kontekstu (pisałem o nich w tekście Kontekst organizacji w ISO 9001:2015) i zidentyfikuje czynniki ryzyka oraz szanse istotne z punktu widzenia
  2016-01-29 | Zarządzanie jakością | Czytaj dalej
 • Porzucone podejście systemowe

  Nowelizacja ISO 9001:2015 dość pochopnie odchudza zasady zarządzania jakością. Punkt 0.2 normy prezentuje już nie 8, ale 7 zasad. Usunięto systemowe podejście do zarządzania. Czyżby było niepotrzebne?
  2016-01-11 | Zarządzanie jakością | Czytaj dalej
 • Kontekst organizacji w ISO 9001:2015

  Nowe wymagania w normie ISO 9001:2015 zostały dość enigmatycznie zapisane. Postaram się je przybliżyć. Na początek kontekst organizacji. Wiele z nowych pojęć w normie ISO 9001:2015 znalazło się w niej w związku z wprowadzeniem wymagań z zakresu zarządzania ryzykiem. Tak jest i z kontekstem organizacji. Norma wymaga, aby organizacja określiła co jej w zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu jest ważne dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością.
  2016-01-10 | Zarządzanie jakością | Czytaj dalej
Subskrybuj