Sławomir Wawak

Sławomir Wawak

Dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK jest profesorem w Katedrze Procesu Zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szerokiej problematyki zarządzania jakością, zarządzania projektami, informatycznych systemów wspomagania zarządzania oraz projektowania i doskonalenia systemów zarządzania.

Sławomir Wawak jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych: książek, prac badawczych, artykułów i referatów.

W ramach zajęć dydaktycznych Sławomir Wawak prowadzi zajęcia głównie z przedmiotów: projektowanie systemów zarządzania, zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, systemy informacji menedżerskiej oraz analiza i projektowanie procesów zarządzania. Przejawem działalności dydaktycznej jest również prowadzenie portalu portalu Encyklopedia Zarządzania oraz CEOpedia.