• Make or buy? Kupić czy zrobić?

  Decyzja zrobić czy kupić jest jedną z ważnych decyzji, które musi podjąć menedżer projektu. Z jednej strony można zachować większy nadzór nad wykonywanymi zadaniami, a z drugiej skorzystać z doświadczenia dostawców. Jest też wiele innych argumentów za i przeciw.
  2017-06-22 | Zarządzanie projektami | Czytaj dalej
 • Earned value (wartość wypracowana)

  Earned Value to jedna z najważniejszych metod monitorowania realizacji projektu. Dzięki analizie bieżących danych z wielu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie informacji o terminowości i zgodności z planami finansowymi. Metoda na pierwszy rzut oka wygląda skomplikowanie, jednak z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych staje się prostą i szybką analizą.
  2017-06-15 | Zarządzanie projektami | Czytaj dalej
 • Budżet projektu i baseline

  Budżet i jego pochodna - baseline, czyli linia odniesienia to kluczowe informacje na temat zarządzania kosztami w projekcie. Dzięki nim możliwe jest zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, ich optymalizacja, odpowiednie kształtowanie przepływów pieniężnych i monitorowanie wydatków. Poznaj podstawowe techniki budżetowania.
  2017-06-08 | Zarządzanie projektami | Czytaj dalej
 • Estymacja kosztów projektu

  Szacowanie kosztów w projekcie, obok szacowania czasu, jest jednym z ważniejszych zadań na początku realizacji każdego przedsięwzięcia. Chcąc opracować budżet projektu musimy poznać choćby szacunkowo koszty poszczególnych pakietów zadań. W tym celu możemy przeprowadzić szacowanie: zgrubne, które daje nam ogólną informację o potencjalnych kosztach, budżetowe, dające wyniki o wyższej precyzji lub szczegółowe, które daje stosunkowo najmniejsze odchylenia.
  2017-06-01 | Zarządzanie projektami | Czytaj dalej
 • Koszty jakości

  Firmy, które nie liczą kosztów jakości mają je zwykle na poziomie ok. 30% przychodów. Brakuje Ci płynności lub środków na rozwój? Zainteresuj się kosztami jakości. To ukryta fabryka, która Cię okrada.
  2017-05-25 | Zarządzanie jakością | Czytaj dalej
Subskrybuj