Zarządzanie projektami

Ocena zespołu projektowego jest kłopotliwa, bo trudno przypisać jednoznacznie odpowiedzialność za rezultaty, zespół ma charakter tymczasowy, konieczne jest także dostosowanie metod oceny do jego specyfiki. O tym wszystkim w tym odcinku.
2017-11-16 | Czytaj dalej
W każdym zespole projektowym potrzebni są ludzie o różnych kompetencjach, ale i o różnych cechach charakteru. Zrównoważony zespół potrafi współdziałać i efektywnie rozwiązywać problemy. Poznaj role w zespołach projektowych.
2017-11-09 | Czytaj dalej
Właściwe motywowanie członków zespołu projektowego ma duży wpływ na jego sukces. Poznaj podstawowe teorie motywacji, na bazie których możesz opracować system motywacyjny dla Twojego zespołu.
2017-10-26 | Czytaj dalej
Macierz odpowiedzialności to jedna z bardziej popularnych technik w zarządzaniu projektami, choć nie została opracowana dla tej dziedziny. W tym odcinku pokazuję kilka podejść do tworzenia macierzy, a także wyjaśniam czym różni się RAM od RACI.
2017-10-23 | Czytaj dalej
Sponsor projektu to jedna z najbardziej mylonych ról w projekcie. Mało kto szkoli sponsorów projektów, a większość firm realizujących projekty nie tworzy w ogóle takiego stanowiska.
2017-10-23 | Czytaj dalej
Struktury projektowe możemy rozpatrywać z dwu punktów widzenia. Pierwszym jest miejsce zespołu projektowego w całej organizacji. Natomiast drugi to struktura wewnętrzna samego zespołu. Współcześnie dochodzi także trzeci wymiar dla bardzo złożonych projektów: struktura projektu wielozespołowego. O tym wszystkim w dwu kolejnych odcinkach vloga.
2017-10-23 | Czytaj dalej
Rysowanie sieci nie jest trudne. Wystarczy mieć podstawowe informacje o zadaniach, czasie ich trwania oraz relacjach: poprzednikach oraz następnikach. W tym odcinku rysuję sieć z wykorzystaniem notacji Activity-on-Node (AoN) oraz Activity-on-Arrow (AoA).
2017-07-06 | Czytaj dalej
Kierownictwo organizacji chce wiedzieć czy projekt się opłaci, czy też nie. Jakich metod użyć? W jaki sposób sprawdzić, że działania, które chcemy podjąć doprowadzą do korzyści finansowych dla firmy? Podstawowe wskaźniki finansowe opłacalności projektu warto jednak policzyć także dla niektórych projektów niedochodowych. Wówczas uzyskamy informację o efektywności ekonomicznej podejmowanych przez nas działań.
2017-06-29 | Czytaj dalej
Decyzja zrobić czy kupić jest jedną z ważnych decyzji, które musi podjąć menedżer projektu. Z jednej strony można zachować większy nadzór nad wykonywanymi zadaniami, a z drugiej skorzystać z doświadczenia dostawców. Jest też wiele innych argumentów za i przeciw.
2017-06-22 | Czytaj dalej
Earned Value to jedna z najważniejszych metod monitorowania realizacji projektu. Dzięki analizie bieżących danych z wielu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie informacji o terminowości i zgodności z planami finansowymi. Metoda na pierwszy rzut oka wygląda skomplikowanie, jednak z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych staje się prostą i szybką analizą.
2017-06-15 | Czytaj dalej
Subskrybuj Zarządzanie projektami