Nowe (i stare) trendy w zarządzaniu projektami

Nowe (i stare) trendy w zarządzaniu projektami

Wawak, S. and Woźniak, K. (2020), "Evolution of project management studies in the XXI century", International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 13 No. 4, pp. 867-888. https://doi.org/10.1108/IJMPB-01-2020-0002

W czasopiśmie International Journal of Managing Projects in Busines pojawił się artykuł autorstwa Sławomira Wawaka i Krzysztofa Woźniaka pt. Evolution of project management studies in the XXI century. W artykule poddano analizie pełne teksty ponad 3500 artykułów opublikowanych w latach 2000-2019 w czasopismach poświęconych zarządzaniu projektami.

W efekcie wykryto 43 trendy, które pokazują nie tylko rozwój badań w obszarze zarządzania projektami, ale także wskazówki dotyczące obiecujących nowych kierunków badań. Poniższa tabela prezentuje zidentyfikowane trendy.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Multicultural aspects of construction projects  
Research in project management  
Critical chain project management  
Trust in buyer-supplier relationships  
Programme management
Critical success factors
Knowledge management
New product development
Project management office
Public-private partnership
Risk management
  Role of project sponsor  
  Safety in projects
  Leadership, teamwork, team performance
  Project strategy  
  Bidding process in international constr. projects  
  Causes of delays in construction projects  
  Work-life balance  
  Earned Value based project monitoring
  Project portfolio management
  Stakeholder management
  Project procurement  
  Project coordination and network centrality  
  Virtual teams management  
  Change management  
  Ambidexterity and flexibility in projects  
  Contract negotiation and management  
  Business models  
  Relationship management in supply chain
  Temporary organization
  Governance and governmentality
  Project complexity
  Learning in project based organizations
  Boundaries in project environment  
  Role of project owner  
  Competence management and training  
  ERP implementation projects
  Building Information Modelling
  Project management maturity
  Megaprojects
  Agile portfolio management
  Disaster recovery
  Sustainable project manag.

Przeprowadzone badania były możliwe do wykonania dzięki zastosowaniu nowatorskiego podejścia do analizy tekstu. Wykorzystano z jednej strony znane narzędzia, np. TF-IDF czy HDBSCAN. Jednocześnie metodyka badań została uzupełniona o autorską propozycję mechanizmu wykrywania trendów na podstawie analizy pełnotekstowej. Należy podkreślić, że wyniki są spójne z niektórymi poprzednimi badaniami, ale jednocześnie przedstawiają znacznie bardziej szczegółowe informacje, nieobciążone wcześniejszymi opiniami badaczy. Wyniki pokazują także przewagę proponowanego podejścia nad analizą jedynie słów kluczowych, tytułów czy abstraktów.

Artykuł jest dostępny na stronach Emerald Insight