Zarządzanie projektami

Struktury projektowe możemy rozpatrywać z dwu punktów widzenia. Pierwszym jest miejsce zespołu projektowego w całej organizacji. Natomiast drugi to struktura wewnętrzna samego zespołu. Współcześnie dochodzi także trzeci wymiar dla bardzo złożonych projektów: struktura projektu wielozespołowego. O tym wszystkim w dwu kolejnych odcinkach vloga.
2017-10-23 | Czytaj dalej
Rysowanie sieci nie jest trudne. Wystarczy mieć podstawowe informacje o zadaniach, czasie ich trwania oraz relacjach: poprzednikach oraz następnikach. W tym odcinku rysuję sieć z wykorzystaniem notacji Activity-on-Node (AoN) oraz Activity-on-Arrow (AoA).
2017-07-06 | Czytaj dalej
Kierownictwo organizacji chce wiedzieć czy projekt się opłaci, czy też nie. Jakich metod użyć? W jaki sposób sprawdzić, że działania, które chcemy podjąć doprowadzą do korzyści finansowych dla firmy? Podstawowe wskaźniki finansowe opłacalności projektu warto jednak policzyć także dla niektórych projektów niedochodowych. Wówczas uzyskamy informację o efektywności ekonomicznej podejmowanych przez nas działań.
2017-06-29 | Czytaj dalej
Decyzja zrobić czy kupić jest jedną z ważnych decyzji, które musi podjąć menedżer projektu. Z jednej strony można zachować większy nadzór nad wykonywanymi zadaniami, a z drugiej skorzystać z doświadczenia dostawców. Jest też wiele innych argumentów za i przeciw.
2017-06-22 | Czytaj dalej
Earned Value to jedna z najważniejszych metod monitorowania realizacji projektu. Dzięki analizie bieżących danych z wielu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie informacji o terminowości i zgodności z planami finansowymi. Metoda na pierwszy rzut oka wygląda skomplikowanie, jednak z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych staje się prostą i szybką analizą.
2017-06-15 | Czytaj dalej
Budżet i jego pochodna - baseline, czyli linia odniesienia to kluczowe informacje na temat zarządzania kosztami w projekcie. Dzięki nim możliwe jest zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, ich optymalizacja, odpowiednie kształtowanie przepływów pieniężnych i monitorowanie wydatków. Poznaj podstawowe techniki budżetowania.
2017-06-08 | Czytaj dalej
Szacowanie kosztów w projekcie, obok szacowania czasu, jest jednym z ważniejszych zadań na początku realizacji każdego przedsięwzięcia. Chcąc opracować budżet projektu musimy poznać choćby szacunkowo koszty poszczególnych pakietów zadań. W tym celu możemy przeprowadzić szacowanie: zgrubne, które daje nam ogólną informację o potencjalnych kosztach, budżetowe, dające wyniki o wyższej precyzji lub szczegółowe, które daje stosunkowo najmniejsze odchylenia.
2017-06-01 | Czytaj dalej
Graphical Evaulation and Review Technique (GERT) jest metodą sieciową, której możliwości wykraczają poza CPM czy PERT. Można w niej zapętlać wykres, a także pomijać zadania. Jest to narzędzie stworzone dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
2017-05-18 | Czytaj dalej
Wciąż nierozwiązany jest spór o zasady liczenia sieci pomiędzy obozami zer i jedynek. Jedni twierdzą, że nie ma zerowego dnia projektu, inni że liczenie od jedynki jest bardziej narażone na popełnienie błędu. A jak jest naprawdę? Zobacz sam.
2017-05-11 | Czytaj dalej
W tym odcinku odpowiadam na pytania zadane przez widzów, w tym m.in.: rola kalendarza projektu, notacja wykresu Gantta, monitorowanie realizacji projektu w Ganttproject, kamienie milowe, rodzaje rezerw w projekcie, Cricital Chain Method (CCM).
2017-05-04 | Czytaj dalej
Subskrybuj Zarządzanie projektami