Zarządzanie jakością

Firmy, które nie liczą kosztów jakości mają je zwykle na poziomie ok. 30% przychodów. Brakuje Ci płynności lub środków na rozwój? Zainteresuj się kosztami jakości. To ukryta fabryka, która Cię okrada.
2017-05-25 | Czytaj dalej
Metoda QFD została opracowana w celu ułatwienia translacji potrzeb klienta na parametry techniczne produktów. Dzięki niej projektanci wiedzą czego oczekuje klient i umieją to wyrazić w formie charakterystyk produktu.
2017-03-23 | Czytaj dalej
Przegląd systemu zarządzania to jedno z ważniejszych narzędzi prezentowanych w normach ISO dotyczących systemów zarządzania (jakością, bezpieczeństwem informacji, środowiskowego itp.). W wielu firmach jest on wykonywany na papierze, tylko dla audytora. Tymczasem może to być bardzo przydatna metoda.
2017-02-23 | Czytaj dalej
Trzy ostatnie zasady zarządzania jakością zmieniły się istotnie w 2015 r. Zniknęła ciągłość doskonalenia, a relacje z dostawcami zostały rozciągnięte na wszystkich interesariuszy. Warto sprawdzić jak wpłynie to na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, jak i działanie całej firmy.
2016-12-29 | Czytaj dalej
Konkurencja na rynku szkoleń jest wielka. Ze względu na brak regulacji, każdy może założyć firmę szkoleniową i szkolić z czegokolwiek. Dopóki tematyka szkoleń nie jest związana z uzyskiwaniem uprawnień (prawo jazdy, BHP), nikt się nie przyczepi. Tematy szkoleń można ściągnąć ze stron internetowych innych firm, ceny dać tak niskie jak to możliwe, a następnie znaleźć równie tanich trenerów.
2016-12-23 | Czytaj dalej
W roku 2000 wprowadzono w normie ISO 9004 zasady zarządzania jakością, których stosowanie ma ułatwić kierownictwu organizacji doskonalenie systemu jakości. Zasady te to: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, wzajemnie korzystne relacje z dostawcami.
2016-12-22 | Czytaj dalej
Podejście procesowe było proponowanym sposobem wdrażania systemu jakości według drugiej wersji norm ISO 9000, natomiast nowelizacja z 2000 roku wprowadziła obowiązek jego stosowania. Proces przez samą normę jest określany bardzo ogólnie jako zespół powiązanych ze sobą działań, które przekształcają informacje, surowce, itp. w wyniki – produkt, półprodukt, dane.
2016-12-22 | Czytaj dalej
Najbliższe trzy wpisy poświęcone będą zasadom zarządzania jakością. Zaczynam od pierwszych trzech: orientacji na klienta, przywództwa i zaangażowania pracowników. Zasady te są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizacji.
2016-12-15 | Czytaj dalej
W formie suplementu do poprzedniego odcinka poświęconego planowaniu i celom jakości przypominam koncepcję zarządzania przez cele. Zaproponowana w latach 50. koncepcja wciąż jest stosowana. I wciąż z błędami. Zobacz jak robić to poprawnie.
2016-11-08 | Czytaj dalej
Podobają mi się nowe wymagania ISO 9001:2015 w zakresie planowania i celów jakości. Są wreszcie zrozumiałe i na bieżąco z naukami o zarządzaniu. Nowe podejście wymaga jednak istotnych zmian w firmach.
2016-11-08 | Czytaj dalej
Subskrybuj Zarządzanie jakością