Administracja publiczna

W Europie wykształciło się wiele systemów administracji tak, że w praktyce każdy kraj stosuje nieco inne rozwiązania. Administracja na innych kontynentach jest w gruncie rzeczy pochodną rozwiązań europejskich. Na szczególną uwagę ze względu na cechy charakterystyczne oraz walory porównawcze zasługują rozwiązania angielskie i amerykańskie, francuskie, niemieckie oraz szwajcarskie [por. J. Panejko 1926, s. 16-21].
2009-06-25 | Czytaj dalej
Podstawę prawną swojego istnienia administracja samorządowa znajduje w Konstytucji RP oraz ustawach.
2009-06-25 | Czytaj dalej
Urząd gminy, podobnie jak inne organizacje, posiada swoich dostawców oraz klientów, a także tworzy produkty w wyniku zachodzących w nim procesów. Jednak specyfika jego działania może powodować niewłaściwe rozumienie tych pojęć. Występują tu dostawcy materiałów, usług (podwykonawcy) oraz wymagań. Zróżnicowanie klientów jest znacznie większe niż w przypadku przedsiębiorstw.
2009-06-24 | Czytaj dalej

Pojęcie administracji można zdefiniować pod względem organizacyjnym, materialnym oraz formalnym. Z pierwszego punktu widzenia jest to ogół podmiotów administracji, z materialnego – działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne, zaś z formalnego – cała działalność wykonywana przez podmioty administracji [E. Ochendowski 2000, s. 19].


2009-06-24 | Czytaj dalej

Max Weber w swojej działalności naukowej zajmował się szeregiem dziedzin, takich jak: socjologia, filozofia, religioznawstwo, ekonomia, organizacja i zarządzanie. W ramach tej ostatniej nauki rozważał między innymi psychofizjologiczne przyczyny wahań wydajności pracy. Jednak jego najważniejszym osiągnięciem była teoria władzy i koncepcja organizacji biurokratycznej.


2009-06-24 | Czytaj dalej
Subskrybuj Administracja publiczna