Trendy w zarządzaniu jakością

Trendy w zarządzaniu jakością

Wawak, S.Rogala, P. and Dahlgaard-Park, S.M. (2020), "Research trends in quality management in years 2000-2019", International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 12 No. 4, pp. 417-433. https://doi.org/10.1108/IJQSS-12-2019-0133

W International Journal of Quality and Service ukazał się kolejny artykuł wykorzystujący nasze autorskie narzędzie do wykrywania trendów w publikacjach. Tym razem przebadaliśmy 4833 pełne teksty artykułów z 8 czasopism poświęconych zarządzaniu jakością z ostatnich 20 lat. 

Współautorami badań są: Sławomir Wawak (UEK), Piotr Rogala (UE we Wrocławiu) oraz Su Mi Dahlgaard-Park (Lund University, Szwecja).

Wykryliśmy 45 trendów, w tym 17 długoterminowych, 4 zanikające, 11 wyłaniających się oraz 13 efemeryd. Trendy wskazują na główne kierunki rozwoju zarządzania jakością. Ponadto wskazują na nowe obiecujące obszary badań. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Benchmarking  
Quality of software  
Customer satisfaction  
ISO 9001 vs. Total Quality Management (TQM)  
Business excellence models
Costs of quality
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
Integrated management systems
ISO 9000 series of standards
Lean and Six Sigma
Maintenance management
Performance management
Quality Function Deployment (QFD)
Quality of higher education
Quality of e-services
Quality of healthcare
Quality of services
Statistical methods
Total Productive Maintenance (TPM)
Total Quality Management (TQM)
Knowledge management
  Team learning  
  Construction safety  
  Customer relationship management  
  Supply chain management
  Quality and ethics  
  Reverse logistics  
  Corporate social responsibility
  Kansei engineering  
  Risk in portfolio management  
  Employee satisfaction  
  Balanced scorecard in education
  Kano model
  Process capability
  Design of experiments  
  Relationship management  
  Innovation and creativity
  Sustainability
  New product development  
  Customer loyalty
  Quality of tourism
  Business process management  
  Project management  
  Ambidexterity
  Authentic leadership

Podobnie jak w poprzednim artykule poświęconym zarządzaniu projektami, wykorzystaliśmy TF-IDF, HDBSCAN oraz naszą autorską metodę. Także tym razem udało nam się potwierdzić wyniki poprzednich badań, ale jednocześnie wskazać na dodatkowe, niewykryte wcześniej trendy.

Artykuł jest dostępny na stronach Emerald Insight.