Wprowadzenie do jakości 4.0

Introduction to Quality 4.0

Zapraszam do lektury podręcznika Introduction to Quality 4.0. Podręcznik został wydany na licencji Creative Commons i jest dostępny w formacie PDF oraz na Google Books. Uzupełnieniem podręcznika jest e-kurs w formacie Moodle (też licencja CC), który można także pobrać i uruchomić.

Jakość 4.0 obejmuje wykorzystanie osiągnięć Przemysłu 4.0, takich jak Internet rzeczy, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, w celu ulepszania produktów i usług. Obejmuje to wykorzystanie czujników i analizę danych w celu nadzorowania procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, wykrywania wad i zwiększania efektywności. Celem Jakości 4.0 jest osiągnięcie podwyższonych standardów doskonałości produktów, zadowolenia klientów i wydajności operacyjnej poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii.

Jakość 4.0 można zastosować w różnych sektorach, takich jak przemysł produkcyjny i usługowy. Na przykład w produkcji rozwiązania Quality 4.0 umożliwiają monitorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, wykrywanie defektów i zwiększanie wydajności. Wiąże się to z wykorzystaniem czujników, urządzeń IoT i analityki danych w celu monitorowania danych produkcyjnych i wskazywania obszarów wymagających ulepszeń.

Celem tej książki jest przybliżenie problematyki Jakości 4.0 zarówno nauczycielom akademickim, jak i studentom. Książka została pomyślana jako uzupełnienie bogatej literatury z zakresu zarządzania jakością. Może służyć jako dodatkowy przewodnik lub podręcznik dla uczniów. Książka składa się z czterech rozdziałów.

Książka jest jednym z rezultatów międzynarodowego projektu „Doskonalenie nauczania zarządzania jakością w dobie Przemysłu 4.0”. Projekt był współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.