Jakość zarządzania

 

 • Rysowanie sieci według notacji AoA i AoN

  Rysowanie sieci nie jest trudne. Wystarczy mieć podstawowe informacje o zadaniach, czasie ich trwania oraz relacjach: poprzednikach oraz następnikach. W tym odcinku rysuję sieć z wykorzystaniem notacji Activity-on-Node (AoN) oraz Activity-on-Arrow (AoA).
  2017-07-06 | Zarządzanie projektami | Czytaj dalej
 • Opłacalność projektu

  Kierownictwo organizacji chce wiedzieć czy projekt się opłaci, czy też nie. Jakich metod użyć? W jaki sposób sprawdzić, że działania, które chcemy podjąć doprowadzą do korzyści finansowych dla firmy? Podstawowe wskaźniki finansowe opłacalności projektu warto jednak policzyć także dla niektórych projektów niedochodowych. Wówczas uzyskamy informację o efektywności ekonomicznej podejmowanych przez nas działań.
  2017-06-29 | Zarządzanie projektami | Czytaj dalej
 • Make or buy? Kupić czy zrobić?

  Decyzja zrobić czy kupić jest jedną z ważnych decyzji, które musi podjąć menedżer projektu. Z jednej strony można zachować większy nadzór nad wykonywanymi zadaniami, a z drugiej skorzystać z doświadczenia dostawców. Jest też wiele innych argumentów za i przeciw.
  2017-06-22 | Zarządzanie projektami | Czytaj dalej
 • Earned value (wartość wypracowana)

  Earned Value to jedna z najważniejszych metod monitorowania realizacji projektu. Dzięki analizie bieżących danych z wielu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie informacji o terminowości i zgodności z planami finansowymi. Metoda na pierwszy rzut oka wygląda skomplikowanie, jednak z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych staje się prostą i szybką analizą.
  2017-06-15 | Zarządzanie projektami | Czytaj dalej
 • Budżet projektu i baseline

  Budżet i jego pochodna - baseline, czyli linia odniesienia to kluczowe informacje na temat zarządzania kosztami w projekcie. Dzięki nim możliwe jest zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, ich optymalizacja, odpowiednie kształtowanie przepływów pieniężnych i monitorowanie wydatków. Poznaj podstawowe techniki budżetowania.
  2017-06-08 | Zarządzanie projektami | Czytaj dalej
Subskrybuj