Zarządzanie projektami

Niektóre zadania w projekcie można wykonać w krótszym czasie pod warunkiem wykorzystania większej liczby pracowników lub lepszej technologii. Jednak to pociąga za sobą dodatkowe koszty. Crashing pozwala odpowiedzieć na pytanie o opłacalność takich działań. Może się bowiem okazać, że większe środki przeznaczone na krytyczne zadania przełożą się na oszczędności w całym projekcie.
2017-02-02 | Czytaj dalej
Optymalizacja zasobów wykorzystywanych w projekcie pozwala na ich bardziej racjonalne wykorzystanie. Ograniczenie liczby zaangażowanych osób upraszcza komunikację, ogranicza konflikty, a także zmniejsza koszty. Dlatego warto nie tylko poznać rezerwy czasu w projekcie, ale także wykorzystać je dla poziomowania wykorzystania zasobów.
2017-01-26 | Czytaj dalej
Activity on Node (AoN) to najpopularniejsza dziś notacja wykorzystywana w wykresach sieciowych. Spotykaną nazwą jest także Precedence Diagramming Method (PDM). Dostarcza ona wielu informacji potrzebnych członkom zespołu projektowego do sprawnego zarządzania przedsięwzięciami.
2017-01-19 | Czytaj dalej
Wykresy sieciowe to grupa metod wspierających zarządzanie projektami. Więle z nich zostało opracowanych w latach 50. i 60. Są jednak stosowane z powodzeniem do dziś. Pozwalają na optymalną realizację projektów w czasie.
2017-01-12 | Czytaj dalej
Wykres Gantta jest dziś jednym z podstawowych narzędzi zarządzania projektami, bez którego trudno sobie wyobrazić pracę współczesnego project managera. Prezentuję zasady tworzenia wykresów wraz z przykładami.
2017-01-05 | Czytaj dalej
Oczekiwania w zakresie przyspieszenia oraz uelastycznienia metod prowadzenia projektów doprowadziły do opracowania metodyk zwinnych. Główną ich zaletą jest możliwość szybszego dostarczenia produktu w wersji nieposiadającej wszystkich funkcji, a także modyfikacji planu projektu, jak i samego produktu w trakcie realizacji.
2016-12-18 | Czytaj dalej
Klasyczne metodyki zarządzania projektami zakładają całościową realizację dobrze zdefiniowanego przedsięwzięcia. Oznacza to występowanie rozbudowanej fazy planowania na początku projektu, po której następuje opracowanie produktów oraz ich przekazanie klientowi. Określenie kompletnych wymagań klienta jest zatem istotne na samym początku.
2016-12-12 | Czytaj dalej
Na bazie sukcesu normy 9001:2000, ISO postanowiło zaproponować nowe procesowe podejście do zarządzania projektami. Może ono stanowić punkt wyjścia dla wdrażania koncepcji projektowych w organizacjach.
2016-11-15 | Czytaj dalej
Prawidłowe zarządzanie projektem wymaga opracowania szeregu dokumentów, które pomogą menedżerowi projektu osiągnąć cele. Poznaj podstawowe dokumenty projektowe.
2016-06-29 | Czytaj dalej
Subskrybuj Zarządzanie projektami