Estymacja kosztów projektu

Estymacja kosztów projektu

Szacowanie kosztów w projekcie, obok szacowania czasu, jest jednym z ważniejszych zadań na początku realizacji każdego przedsięwzięcia. Chcąc opracować budżet projektu musimy poznać choćby szacunkowo koszty poszczególnych pakietów zadań. W tym celu możemy przeprowadzić szacowanie:

  • zgrubne, które daje nam ogólną informację o potencjalnych kosztach,
  • budżetowe, dające wyniki o wyższej precyzji lub
  • szczegółowe, które daje stosunkowo najmniejsze odchylenia.

Trzeba zdecydować czy zależy nam na szybkości estymacji kosztów czy też na precyzji. Trudno osiągnąć jedno i drugie jednocześnie.

W tym odcinku omawiam podstawowe metody estymacji kosztów w projekcie i pokazuję ich zastosowania.

 

Zdjęcie: Brandon Schauer, Flickr.com, CC