Budżet projektu i baseline

Budżet projektu i baseline

Budżet i jego pochodna - baseline, czyli linia odniesienia to kluczowe informacje na temat zarządzania kosztami w projekcie. Dzięki nim możliwe jest zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, ich optymalizacja, odpowiednie kształtowanie przepływów pieniężnych i monitorowanie wydatków. Poznaj podstawowe techniki budżetowania.

Budżet projektu pokazuje jakie wydatki trzeba będzie ponieść w projekcie. Natomiast linia odniesienia wskazuje terminy ich ponoszenia. Dzięki temu jest ona punktem wyjścia m.in. do analizy wartości wypracowanej.

Kluczowe w dobrym przygotowaniu budżetu jest zidentyfikowanie wszystkich kosztów, jakie wystąpią w projekcie: bezpośrednich, pośrednich, stałych, zmiennych. Ważne, aby każda kategoria kosztów była wpisana do budżetu, czy to będą materiały, praca czy też podróże, komunikacja czy energia elektryczna.

 

Zdjęcie: Hamza Butt, Flickr.com, CC