Walidacja zakresu projektu

Walidacja zakresu projektu

Walidacja jest badaniem prowadzonym przez klienta na istniejącym rezultacie projektu. Odróżnia ją to od weryfikacji, która jest prowadzona na dokumentacji projektowej przez zespół projektowy. Ta ostatnia jest nazywana także kontrolą jakości w projekcie i zazwyczaj poprzedza walidację.

Walidacja pozwala na sprawdzenie czy rzeczywiście dostarczone rezultaty spełniają wymagania, potrzeby i oczekiwania klienta. Jej rezultatem jest formalna akceptacja projektu lub żądanie wprowadzenia zmian. W drugim przypadku przeprowadzana jest analiza odchyleń i podejmowane są działania korygujące.

Zdjęcie: NASA HQ Photo, Flickr.com, CC