Rysowanie sieci (ADM, AoA)

Rysowanie sieci (ADM, AoA)

Notacja Activity on Arrow (AoA), znana także jako Activity Diagramming Method (ADM) jest dziś rzadko wykorzystywana. Warto jednak poznać ją i porównać z bardziej popularnymi notacjami AoN/PDM. W porównaniu z nimi notacja ta dostarcza nieco mniej informacji, a także wymaga często stosowania czynności pozornych.

Notacja Activity on Arrow przyjmuje, że zadania są rejestrowane na strzałkach, natomiast węzły, zwane tu zdarzeniami, służą jedynie do obliczania czasów i rezerw. Wprawdzie uzyskiwane wyniki są identyczne jak w przypadku notacji AoN, jednak nie wszystkie informacje są łatwo widoczne. Łatwo pominąć np. czynności krytyczne, które nie znajdują się na ścieżce krytycznej.

W niektóych przypadkach konieczne staje się wprowadzanie czynności pozornych (przykład omówiony w filmie), aby odzwierciedlić właściwe powiązania pomiędzy zadaniami. Czynności pozorne mają czas trwania 0 i nie są wykonywane w rzeczywistości. Ich jedynym zadaniem jest umożliwić narysowanie wykresu. Czynności pozorne są typowe dla notacji AoA. Nie stosujemy ich w notacjach AoN.

Współcześnie notacja ta jest rzadko wykorzystywana. Większość programów wspomagających zarzadzanie projektami nie ma nawet opcji rysowania takiej sieci. Dlatego ten film jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę lub lepiej przygotować się do egzaminu z zarządzania czasem w projekcie.

Pobierz plik z zadaniem omawianym w filmie i spóbuj samodzielnie rozwiązać tą sieć (link do pliku PDF). Zobacz także ten sam projekt narysowany z wykorzystaniem notacji AoN oraz wykresu Gantta.

Zachęcam do oglądania w formacie HD dla lepszej czytelności.

Zdjęcie: Erik Fitzpatrick, Flickr.com, CC