Porzucone podejście systemowe

Porzucone podejście systemowe

Nowelizacja ISO 9001:2015 dość pochopnie odchudza zasady zarządzania jakością. Punkt 0.2 normy prezentuje już nie 8, ale 7 zasad. Usunięto systemowe podejście do zarządzania. Czyżby było niepotrzebne?

Ależ skąd! Już sam tytuł normy - System zarządzania jakością - mówi wyraźnie, że podejście systemowe jest kluczowe w zarządzaniu współczesną organizacją. W podejściu systemowym traktujemy organizację jako zbiór elementów powiązanych pomiędzy sobą relacjami i dążących do realizacji określonego celu. Jest to pojęcie bardzo uniwersalne, bowiem odnosi się nie tylko do organizacji, ale do maszyn, ludzi, a nawet całych społeczeństw. W nauce, jak i w praktyce nikt nie podnosi na serio argumentów o zbędności czy przestarzałości podejścia systemowego.

Co zatem się stało, że autorzy normy zdecydowali się usunąć tę zasadę? Być może argumentem było właśnie powtórzenie tytułu. Norma podchodzi w sposób całościowy do zarządzania organizacją. Niewątpliwie to podejście ma charakter systemowy. Czy jednak cały system zarządzania jest opisany w normie? Odpowiedź jest krótka: nie. A dowodem na to jest choćby zarządzanie finansami czy koszty jakości. Mimo podnoszonych od lat argumentów na rzecz połączenia w normie jakości z ekonomią, kolejna nowelizacja ignoruje ten kluczowy dla każdej firmy obszar.

Jeśli autorzy normy uznają ISO 9001 za kompletny opis systemu, to co mamy zrobić z pozostałymi normami systemów zarządzania? Przecież budowa zintegrowanych systemów zarządzania opierała się właśnie na systemowym podejściu do zarządzania. Właśnie korzystając z tej zasady łączyliśmy system zarządzania jakością z zarządzaniem środowiskowym (ISO 14001), bezpieczeństwem pracy (OHSAS lub PN-N-18001) czy bezpieczeństwem informacji (ISO 27001).

Podsumowując można zatem stwierdzić, że pomysł usunięcia systemowego podejścia do zarządzania z normy ISO 9001:2015 jest nietrafiony, a może okazać się nawet szkodliwy. Mam jednak nadzieję, że nikt rozsądny nie zrezygnuje z podejścia procesowego w przedsiębiorstwie tylko dlatego, że nie ma go w normie.

Polecane źródła zewnętrzne:

Zdjęcie: Joe Plocki, Flickr, CC