Quality Function Deployment (QFD)

Quality Function Deployment

Metoda QFD została opracowana w celu ułatwienia translacji potrzeb klienta na parametry techniczne produktów. Dzięki niej projektanci wiedzą czego oczekuje klient i umieją to wyrazić w formie charakterystyk produktu.

Celem QFD jest przełożenie potrzeb i oczekiwań odbiorców na charakterystyki wyrobu lub usługi. Produkcja na skalę przemysłową uniemożliwia bezpośredni kontakt z docelowym odbiorcą. Stosuje się więc szereg metod kontaktu pośredniego, w tym wywiady, badania opinii, testy. Dla projektantów produktów istotnym problemem staje się brak fachowej wiedzy odbiorców, którzy zwykle nie są w stanie określić parametrów technicznych wyrobów. Dla przykładu, niewielu detalicznych klientów firm produkujących elektronarzędzia wie, ile obrotów na minutę powinno wykonywać wiertło w wiertarce, którą kupują. Coraz silniejsze naciski na zmniejszenie kosztów projektowania i skrócenie czasu jego trwania sprawiły, że pojawiła się potrzeba stworzenia metody, która umożliwiłaby przełożenie uświadomionych i nieuświadomionych wymagań klientów na parametry techniczne z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości technologicznych, stopnia istotności poszczególnych cech oraz powiązań pomiędzy nimi. Odpowiedzią na tą potrzebę stała się metoda QFD.

J. Sikorski wymienia następujące korzyści z zastosowania tej metody:

  •     stworzenie jednolitej struktury organizacyjnej,
  •     ułatwienie kontroli zgodności z harmonogramem prac,
  •     inicjowanie zespołowych form pracy,
  •     przełamywanie barier pomiędzy działami,
  •     przepływ informacji o oczekiwaniach klienta przez całą strukturę firmy,
  •     trafne rozpoznanie hierarchii oczekiwań klienta,
  •     możliwość przewidywania poziomu ich spełnienia,
  •     zwiększenie potencjału firmy w zakresie pełnej realizacji wymagań,
  •     podejmowanie trafnych decyzji na podstawie zgromadzonej wiedzy,
  •     uniknięcie wielu kosztów i straty czasu.

Zdjęcie: Vestman, Flickr.com, CC