Przywództwo

Przywództwo

Aktualizacja: Na VLOGu na YouTube znajdziesz film, w którym prezentuję zasady bazując na normie z 2015 r. Zapraszam!

Przywództwo zostało ujęte w normie ISO 9004 jako druga w kolejności zasada zarządzania jakością zgodnie ze stosowaną we wdrażaniu ideą budowy systemu od szczytu struktury organizacyjnej. Od kierownictwa oczekuje się, co jest wyraźnym krokiem w kierunku zasad TQM przedstawionych przez W. Edwardsa Deminga, zmiany postawy i przekształcenia się z nadzorców w liderów. Ma się to przejawiać poprzez:

  • opracowanie, zakomunikowanie wizji oraz uzgodnienie z nią polityki jakości oraz dalszych dokumentów systemu,
  • ustalanie konkretnych, mierzalnych i określonych w czasie celów dla wszystkich poziomów organizacji,
  • uświadamianie znaczenia wymagań klienta wśród pracowników, co rozszerza działania wynikające z orientacji na klienta,
  • określanie wzorców zachowań, dawanie przykładu, budowę kultury organizacyjnej,
  • ustanowienie i propagowanie otwartej komunikacji uwzględniającej udział pracowników w przygotowywaniu decyzji, regularne analizy informacji o działaniu procesów, dbanie o efektywny przepływ informacji i szeroką ich dostępność w organizacji,
  • zapewnienie edukacji i szkoleń pracowników,
  • dysponowanie środkami oraz przejrzyste ustalanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
  • identyfikację, likwidowanie lub monitorowanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz określanie dla nich środków zapobiegawczych, badanie poziomów ważności, przygotowywanie sposobów reakcji na prawdopodobne zdarzenia.

Zdjęcie: Mike Cohen, Flicker.com, CC