Przegląd zarządzania

Przegląd zarządzania

Przegląd systemu zarządzania to jedno z ważniejszych narzędzi prezentowanych w normach ISO dotyczących systemów zarządzania (jakością, bezpieczeństwem informacji, środowiskowego itp.). W wielu firmach jest on wykonywany na papierze, tylko dla audytora. Tymczasem może to być bardzo przydatna metoda.

Norma ISO 9000:2006 w pkt. 2.8.3 definiuje przegląd zarządzania następująco: "Jednym z zadań najwyższego kierownictwa jest regularne przeprowadzanie systematycznej oceny przydatności, adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością w odniesieniu do polityki jakości i celów dotyczących jakości. Przegląd taki może obejmować rozpatrzenie potrzeby przystosowania polityki i celów dotyczących jakości do zmieniających się potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych. Przegląd obejmuje określenie potrzeby działań."

W wielu firmach jest on traktowany jako nudne zebranie wymagające dużej biurokracji, strata czasu. Podejmowany jest tylko dlatego, aby audytor nie wlepił niezgodności. Istnieją jednak sposoby na to, aby przegląd nie był uciążliwy, a wręcz prowadził do poprawy funkcjonowania firmy. O tym w filmie poniżej.

Zdjęcie: Justin Kern, Flickr.com, CC