Ocena zespołu projektowego

Ocena zespołu projektowego

Ocena zespołu projektowego jest kłopotliwa, bo trudno przypisać jednoznacznie odpowiedzialność za rezultaty, zespół ma charakter tymczasowy, konieczne jest także dostosowanie metod oceny do jego specyfiki. O tym wszystkim w tym odcinku.

Pozornie łatwo jest ocenić zespół projektowy jako całość po rezultatach. Czy jednak na pewno? Pozytywne rezultaty nie zawsze świadczą o dobrej pracy zespołu, podobnie jak złe o złej. Mogą bowiem wystąpić czynniki zewnętrzne, które wpływają na osiąganie rezultatów. 

Trzeba zatem wejść głębiej - w procesy opracowywania rezultatów. Zagłębienie się w procesy pracy nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Możemy wprawdzie ocenić czy zespół projektowy jako całość zrobił wszystko co mógł, aby uzyskać rezultaty. Jednak nie wiemy jaki był wkład poszczególnych członków zespołu. Tymczasem ocena powinna być indywidualna.

W rozwiązaniu tego problemu pomaga ocena z wielu punktów widzenia. Dzięki użyciu wielu narzędzi pomiarowych, a także spojrzeniu oczami przełożonych, współpracowników czy klienta możemy dokonać oceny.

Kolejnym problemem jest jednak dobranie odpowiednich metod pomiaru, a także ustalenie ważności poszczególnych kryteriów oceny. Uznaniowe przypisanie ważności kryteriom może prowadzić do opracowania niesprawiedliwego systemu oceny.

Zdjęcie: Ken Treloar, Usplash.com, CC