Model doskonałości EFQM a ISO

Model doskonałości EFQM a ISO

Wdrażanie zarządzania przez jakość nie zostało dotychczas opisane w formie zwartej metodologii. Proces implementacji opisywany jest raczej jako ciągłe dążenie do określonego ideału. Zasady opracowane przez twórców są zbyt ogólne, aby przełożyć je bezpośrednio na kroki wdrożeniowe. Wiele organizacji próbując stosować zasady TQM bazuje na modelach nagród takich jak: Nagroda im. W. Edwardsa Deminga, Nagroda im. Malcolma Baldridge'a, Model doskonałości EFQM, Polska Nagroda Jakości.

Zestawy kryteriów pozwalają za pomocą pytań i przyznawanych punktów na określenie stopnia wdrożenia zasad TQM. Warto zauważyć, iż na poziomie ogólnym są one bardzo podobne (tab. 1.8), natomiast na poziomie szczegółowym model EFQM czy bazująca na nim Polska Nagroda Jakości (PNJ) wykraczają znacznie poza ramy wymagań norm ISO 9000.

 

Porównanie kryteriów ogólnych ISO 9000 i EFQM

  Zasady zarządzania jakością ISO 9004   Koncepcja modelu EFQM
 • orientacja na klienta
 • przywództwo
 • zaangażowanie pracowników
 • podejście procesowe
 • systemowe podejście do zarządzania
 • ciągłe doskonalenie
 • podejmowanie decyzji na podstawie faktów

 • wzajemnie korzystne relacje z dostawcami

 • orientacja na klienta
 • przywództwo i stabilność celów
 • rozwój i zaangażowanie pracowników
 • zarządzanie poprzez procesy i fakty
 • ciągłe uczenie się, rozwijanie i doskonalenie

 • rozwijanie współpracy
 • odpowiedzialność publiczna
 • orientacja na wyniki

Źródło: [S. Russel 2000, s.658]