Metoda delficka

Metoda delficka

Metoda delficka została opracowana w latach 50. XX wieku dla potrzeb foresightu. Współcześnie jest coraz częściej wykorzystywana w zarządzaniu projektami. Pozwala ona na wykorzystanie wiedzy ekspertów przy jednoczesnej redukcji problemów wynikających ich ego czy braku czasu.

Metoda delficka należy do grupy metod inwentycznych. Dzięki formie wyrażania opinii za pośrednictwem narzędzi pisemnej komunikacji możliwe jest uniknięcie konfliktów oraz dostosowywania opinii do znanych ekspertów.

Eksperci komunikują się z zespołem badawczym za pomocą ankiet. Ich kolejne wersje (w metodzie jest kilka rund, zwykle 3-5) przybliżają coraz bardziej konsensus. Osiągnięcie wysokiej zgodności opinii jest celem metody delfickiej.

Zdjęcie: Ronny Siegel, Flickr.com, CC