Jak zorganizować efektywną komunikację w zespole?

Jak zorganizować efektywną komunikację w zespole?

Znajomość teorii komunikacji to jedno, a budowa komunikacji w zespole to zupełnie co innego. Z tego odcinka dowiesz się jakie czynniki brać pod uwagę planując komunikację oraz w jaki sposób ją skonfigurować, aby osiągnąć wysoką efektywność pracy zespołu.

Punktem wyjścia powinno być opracowanie planu komunikacji, który określi kto powinien się komunikować, z kim, kiedy, dlaczego i w jaki sposób. Pomocna może tu być zasada 6xW (Who, When, Why, What, Where, hoW). 

Następnym krokiem jest określenie częstotliwości komunikacji uwzględniając potrzeby i oczekiwania poszczególnych interesariuszy. Nie każdy musi otrzymywać informację codziennie. Nie każda informacja będzie interesowała wszystkich członków zespołu.

Dopasować należy także formę komunikacji tak, aby odpowiadała jak najlepiej charakterowi zespołu oraz charakterowi przekazywanych informacji. Formalne spotkania są dobre dla spraw ważnych. Nieformalne rozmowy dla bieżącego rozwiązywania drobnych problemów.

Każdy zespół powinien określić zasady, według których będzie pracował. Należy w nich określić wszystkie istotne kwestie dotyczące komunikacji. Więcej na ten temat w kolejnym odcinku vloga:

Zdjęcie: Dzipi, Flickr.com, CC