Jak działa kanał komunikacji?

Jak działa kanał komunikacji?

Dobra komunikacja to jeden w ważniejszych czynników wpływających na sprawność komunikacji w projekcie, zespole czy całej organizacji. Tym odcinkiem zaczynamy cykl poświęcony konfigurowaniu komunikacji. Na początek podstawy, czyli funkcjonowanie kanałów komunikacji oraz na co zwrócić uwagę przy ich wyborze.

W kanale komunikacyjnym możemy wyróżnić kilka elementów:

  • źródło będące nadawcą informacji,
  • nadajnik, który jest narzędziem przetwarzającym informację na sygnał,
  • odbiornik potrafiący odczytać sygnał nadajnika i przekształcić go w informację,
  • odbiorca, który jest adresatem informacji.

Przesyłany sygnał ze względu na zakłócenia może ulec zmianie na dowolnym etapie transmisji. Można wskazać zakłócenia o charakterze psychologicznym, fizycznym, środowiskowym czy semantycznym. Wszystkie one mogą spowodować, że odbiorca zrozumie coś innego niż chciałby nadawca.

Odpowiednia konfiguracja kanału komunikacji pozwala na zminimalizowanie zakłóceń i w ten sposób zapewnienie efektywnej komunikacji. Więcej we vlogu na YT:

 

Zdjęcie: Delwin Steven Campbell, Flickr.com, CC