Grupy focusowe

Grupa fokusowa

Grupy fokusowe to jedno z narzędzi zbierania informacji o rynku, potrzebach klientów, pomysłach na nowe produkty. Metoda ta eliminuje ograniczenia badań ankietowych, jak i wywiadów. Może być z powodzeniem stosowana w projektach.

Wadą ankiet jest brak możliwości obserwacji reakcji respondentów. Wprawdzie zbieranych jest wiele wypełnonych formularzy, ale komunikacja pisemna jest bardzo ograniczona. Tych wad nie ma wywiad. Jednak trudno jest przeprowadzić wywiady z taką liczbą osób, jak w przypadku ankiety. Grupa fokusowa umożliwia kontakt z wieloma respondentami w relatywnie krótkim czasie. Stanowi więc metodę pośrednią między ankietą a wywiadem.

Jednocześnie grupa fokusowa niesie swoje ograniczenia. Aby wywiązała się sensowna dyskusja konieczne jest ograniczenie liczby pytań. Zwykle jest to nie więcej niż 5 pytań. Na filmie pokazuję jak stosować tę metodę.

Zdjęcie: John Finn, Flickr.com, CC