Deklaracja zakresu projektu

Deklaracja zakresu projektu

Deklaracja zakresu projektu jest jednym z ważnych dokumentów projektowych. Powstaje na podstawie karty projektu (Project Charter) i jest źródłem dla struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure, WBS).

Deklaracja zakresu projektu opisuje szczegółowo rezultaty projektu. Nie zajmuje się celami, sposobami realizacji projektu. Dla każdego rezultatu określa się kryteria akceptacji, wyłączenia, ograniczenia i założenia. W ten sposób deklaracja jest rozszerzeniem karty projektu.

Dobrze przygotowana deklaracja zakresu projektu pozwala na bezbolesne przejście przez projekt. W trakcie jego realizacji dostarcza niezbędnej wiedzy o wymaganiach, potrzebach i oczekiwaniach klientów. Natomiast przy odbiorze rezultatów stanowi przewodnik po wymaganiach, według którego rezultaty są formalnie akceptowane.

Zdjęcie: Adrian Wallett, Flickr.com, CC