Delegowanie zadań w zespole

Delegowanie zadań w zespole

Rolą kierownika projektu jest odpowiedni podział zadań pomiędzy członków zespołu, a nie samodzielne ich wykonywanie. Trzeba nauczyć się jakie zadania i komu można delegować. Trzeba także pamiętać, że za przekazaniem zadań musi iść przekazanie uprawnień oraz odpowiedzialności.

Punktem wyjścia dla delegowania zadań jest ich podział na zadania ważne i pilne. Te dwie kategorie często są mylone. Zadania ważne to te, które są związane z realizacją celów projektu. Natomiast pilne mają krótki termin wykonania. 

Delegowanie zadań to nie tylko wydanie polecenia wykonania. Wykonawca powinien wiedzieć dlaczego zadanie jest ważne, jakie cele realizuje oraz jakie są standardy wykonania. 

 

Zdjęcie: CadaverTeeth, Flickr.com, CC