Proces zarządzania ryzykiem - część I

Proces zarządzania ryzykiem - część I

Zarządzanie ryzykiem jest coraz bardziej popularne w firmach. Zobacz poradnik opisujący jak opracować ten proces, aby dobrze działał, nie generował zbednej biurokracji i był zgodny z wymaganiami norm. Ważne, aby w procesie uwzględnić także szanse.

Proponuję oparcie procesu zarządzania ryzykiem na normie ISO 31000:2009, która zawiera wytyczne do zarządzania ryzkiem. Odwołują się do niej zarówno ISO 9001, jak i ISO 27001. Daje to szansę na zbudowanie jednego procesu zarządzania ryzykiem funkcjonującego w całej organizacji. Takie podejście zapewni ograniczenie biurokracji i umożliwi uzyskanie lepszych wyników.

W prezentacji omawiam podejścia do szacowania ryzyka, a także zadania, które powinny zostać wykonane, m.in.: aktualizcję kontekstu organizacji, ocenę prawdopodobieństwa, ocenę konsekwencji, analizę znaczenia czynników ryzyka i szans.

Zdjęcie: Adam Cutler, Flickr.com, CC