Opłacalność projektu

Opłacalność projektu

Kierownictwo organizacji chce wiedzieć czy projekt się opłaci, czy też nie. Jakich metod użyć? W jaki sposób sprawdzić, że działania, które chcemy podjąć doprowadzą do korzyści finansowych dla firmy? Podstawowe wskaźniki finansowe opłacalności projektu warto jednak policzyć także dla niektórych projektów niedochodowych. Wówczas uzyskamy informację o efektywności ekonomicznej podejmowanych przez nas działań.

Do podstawowych i najbardziej popularnych metod zaliczyć możemy:

  • okres zwrotu nakładów,
  • zwrot z inwestycji (ROI) i jego odmiany,
  • wartość zaktualizowaną netto (NPV),
  • wskaźnik NPV,
  • wewnętrzną stopę zwrotu (IRR).

Wszystkie te metody są krótko omawiane w tym odcinku. Jeśli interesuje Cię głębsze ich omówienie, zerknij do Encyklopedii Zarządzania, gdzie znajdziesz wzory i interpretacje.

Zdjęcie: Thomas Hawk, Flickr.com, CC