Make or buy? Kupić czy zrobić?

Make or buy?

Decyzja zrobić czy kupić jest jedną z ważnych decyzji, które musi podjąć menedżer projektu. Z jednej strony można zachować większy nadzór nad wykonywanymi zadaniami, a z drugiej skorzystać z doświadczenia dostawców. Jest też wiele innych argumentów za i przeciw.

Nie istnieje jedna generalna zasada, która pozwoliłaby automatycznie podjąć decyzję w każdym przypadku. Są natomiast przesłanki, które warto rozważyć zanim podejmiemy decyzję.

Raczej kupować będziemy, gdy istnieje rozbudowana sieć dostawców, produkt jest standardowy, nie ma dużego znaczenia strategicznego, otoczenie jest niestabilne i nie sprzyja inwestycjom, a my nie mamy doświadczenia w technologii, którą chcemy zastosować.

Prawdopodobnie zdecydujemy się na samodzielne wykonanie, gdy mamy innowacyjny produkt, który chcemy utrzymać w tajemnicy, posiadamy komplet niezbędnych zasobów, rynek dostawców jest słabo rozwinięty, nasz projekt ma charakter eksperymentalny, a technologię chcemy wykorzystać w kolejnych przedsięwzięciach.

 

Zdjęcie: Mike Mozart, Flickr.com, CC