Macierz odpowiedzialności

Macierz odpowiedzialności

Macierz odpowiedzialności to jedna z bardziej popularnych technik w zarządzaniu projektami, choć nie została opracowana dla tej dziedziny. W tym odcinku pokazuję kilka podejść do tworzenia macierzy, a także wyjaśniam czym różni się RAM od RACI.

Macierz odpowiedzialności wiąże zadania, które pozostają do wykonania w projekcie z wykonawcami, albo mówiąc ogólniej - ze strukturą organizacyjną projektu. Możliwe jest przypisanie obok wykonawców także innych uczestników, np. przekazujących lub otrzymujących informacje, nadzorujących, kontrolujących, zatwierdzających.

Opracowano wiele rodzajów tablic mogących pełnić rolę macierzy odpowiedzialności. Jedną z najstarszych i wciąż popularnych jest wykres Hijmansa, który wykorzystywany jest w zarządzaniu procesowym. Współcześnie w projektach popularność zdobywa macierz RACI lub jej zmodyfikowana wersja: RASCI. Nazwa pochodzi od funkcji przypisywanych uczestikom:

  • Responsible
  • Accountable
  • Support
  • Consulted
  • Informed

Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to jedyna możliwa wersja macierzy odpowiedzialności, a zatem RAM nie jest tożsame z RACI/RASCI. Więcej w odcinku vloga:

Zdjęcie: Francisco Vargas, Flickr.com, CC