Komitet sterujący czy destabilizujący?

Komitet sterujący

Komitet sterujący może zostać powołany dla wsparcia zespołu projektowego. Czy jednak spełnia on swoją rolę? Zobacz jak zorganizować pracę komitetu, aby usprawnił on realizację przedsięwzięcia

Komitet sterujący może zostać powołany jako forum nadzorujące realizację projektu. Został on zdefiniowany m.in. w metodyce PRINCE2. Nie występuje jednak we wszystkich metodykach (np. PMBOK o nim nie wspomina). 

Komitet składa się zwykle z osoby pełniącej rolę sponsora wspieranej przez przedstawicieli klientów oraz dostawców. W niektórych przypadkach komitet jest rozszerzany o ekspertów. Jednak nadmierne rozbudowanie komitetu prowadzi często do jego niewydolności. Dlatego należy uważnie dobierać członków.

Komitet powinien zbierać się dla rozwiązywania konkretnych problemów i podejmowania określonych decyzji. Nie ma sensu organizacja regularnych spotkań, gdy nie ma dla nich uzasadnienia.

Więcej o komitecie sterującym w odcinku vloga:

Zdjęcie: International Labour Organization, Flickr.com, CC

Kategorie