Jaka jest rola sponsora projektu?

Sponsor projektu

Sponsor projektu to jedna z najbardziej mylonych ról w projekcie. Mało kto szkoli sponsorów projektów, a większość firm realizujących projekty nie tworzy w ogóle takiego stanowiska.

Sponsor projektu to ktoś kto nie jest członkiem zespołu projektowego, ale wspiera zespół i ułatwia mu realizację zadań. Zazwyczaj rolę tę pełni osoba z wyższego kierownictwa organizacji, która jest osobiście zainteresowana powodzeniem projektu. Sponsor monitoruje projekt, a także może zarządzać częścią funduszy na projekt.

Zanim powołany zostanie kierownik projektu, to sponsor zabiega o inicjację projektu. Dokumenty takie jak określenie zakresu pracy, uzasadnienie biznesowe czy studium wykonalności bardzo często tworzy lub nadzoruje właśnie sponsor. 

Kluczowa dla sukcesu projektu jest dobra współpraca pomiędzy sponsorem a kierownikiem projektu. Jeśli każdy z nich zna swoją rolę i wykonuje swoją pracę, to projekt ma dużo większą szansę na zakończenie sukcesem. 

W tym odcinku omawiam szczegółowo rolę sponsora w projekcie. 

Zdjęcie: Jason Taellious, Flickr.com, CC