Grupowe podejmowanie decyzji

Grupowe podejmowanie decyzji

Proste i rutynowe decyzje można podejmować samodzielnie. Jednak ważne, złożone i nietypowe najlepiej podejmować wspólnie lub po konsultacji. Zobacz jak prawidłowo zorganizować grupowe podejmowanie decyzji i jakich błędów unikać.

Podejmowanie decyzji to proces, na który składają się: rejestrowanie i ocena informacji z otoczenia, identyfikacja problemu decyzyjnego i zastosowanie przyjętych kryteriów wyboru. Na podstawie zebranej wiedzy generowane są warianty rozwiązań, z których następnie wyłania się ten najlepszy.

Problem pojawia się, gdy poznanie otoczenia jest poza zakresem możliwości jednej osoby. W takim przypadku konieczne jest grupowe podejmowanie decyzji. Prowadzi to z jednej strony do potencjalnie wyższej jakości decyzji. Z drugiej zaś do ujawnienia się niebezpieczeństw pracy grupowej, takich jak np. syndrom myślenia grupowego.

Zdjęcie: totemisottapa, Flickr.com, CC