Burza mózgów

Burza mózgów

Burza mózgów została opracowana w latach 30. XX wieku przez Alexa Osborna. Na bazie wielu doświadczeń opracował on zasady tej metody. Dziś bardzo często jest ona stosowana niezgodnie z tymi zasadami, co prowadzi do mniejszych efektów niż oczekiwane.

Burza mózgów jest jedną z tzw. metod heurystycznych. Są to metody twórczego rozwiązywania problemów. Charakteryzuje je wykorzystanie intuicji do rozwiązywania problemów oraz praca zespołowa. Metoda ta jest bardzo przydatna w szukaniu rozwiązań dla problemów powstających np. przy wdrażaniu systemu jakości.

Za twórcę burzy mózgów uznawany jest Alex Osborn, który bardzo wcześnie rozpoczął karierę menedżera i już w wieku 19 lat objął stanowisko wicedyrektora jednej z największych w świecie agencji reklamowych. Burzę mózgów opracował w połowie lat trzydziestych naszego stulecia. Uważał, że pomysły ludzi niezwiązanych z daną dziedziną, której dotyczy problem, stwarzają podwaliny niekonwencjonalnych rozwiązań.

Więcej o tej metodzie w artykule na Encyklopedii Zarządzania.

Zdjęcie: Kevin Dooley, Flickr.com, CC