Definicja jakości (przegląd)

Definicja jakości (przegląd)

Próby zdefiniowania pojęcia jakości towarzyszą człowiekowi od czasów starożytnych. Mimo tego nie ma wciąż jednej obowiązującej definicji. Przyczyną takiego stanu jest brak możliwości zdefiniowania jakości bez odniesienia do badanego obiektu lub otoczenia. Dopóki technologia się rozwija, a otoczenie ewoluuje, nie powstanie uznana przez wszystkich definicja jakości. Można jedynie wskazać i skomentować definicje opisujące to pojęcie z różnych punktów widzenia.

D. A. Garvin zaproponował podział definicji jakości na siedem kategorii: ogólne (transcendentne), związane z produkcją, związane z produktem, związane z użytkownikiem, związane z tworzeniem wartości, wielowymiarowe, strategiczne [D. A. Garvin 1984, s. 25].

Czytaj więcej:

Inny podział definicji zaproponowali C. A. Reeves oraz D. A. Bednar, którzy zaproponowali inne kategorie [C. A. Reeves, D. A. Bednar 1994, s. 419] twierdząc, iż jakość można postrzegać jako: doskonałość, wartość, zgodność ze specyfikacją, spełnienie lub przekroczenie wymagań klienta oraz jako proces dynamiczny.

Czytaj więcej:

Jakość jako proces dynamiczny postrzegana jest głównie w kulturze japońskiej. Stanowi on strumień ciągłych udoskonaleń. Massaaki Imai definiuje ją jako wszystko to, co można poprawić.

Zdjęcie: Mike Cohen, Flicker.com, CC