Optymalizacja zasobów projektu (poziomowanie)

Optymalizacja zasobów projektu (poziomowanie)

Optymalizacja zasobów wykorzystywanych w projekcie pozwala na ich bardziej racjonalne wykorzystanie. Ograniczenie liczby zaangażowanych osób upraszcza komunikację, ogranicza konflikty, a także zmniejsza koszty. Dlatego warto nie tylko poznać rezerwy czasu w projekcie, ale także wykorzystać je dla poziomowania wykorzystania zasobów.

Do optymalizacji wykorzystania zasoów niezbędne są wykres sieciowy oraz wykres Gantta. Ich analiza dostarcza informacji na temat możliwości przesunięcia zadań w czasie, a przez to zmniejszenia wykorzystania zasobów w krytycznych dniach projektu. Przesunięcia te służą nie tylko rozwiązywaniu konfliktów, ale także pozwalają na zmniejszenie liczby zaangażowanych w jednym czasie pracowników. To przekłada się na koszty realizacji.

W filmie prezentuję sposób optymalizacji zasobów w omawianym wcześniej projekcie. Zachęcam do oglądania w formacie HD ze względu na dużą liczbę danych na slajdach.

Zdjęcie: Daniel Mennerich, Flickr.com, CC