Normalizacja zarządzania jakością a TQM

Normalizacja zarządzania jakością a TQM

Założenia zarządzania przez jakość (TQM) zostały opracowane przez W. Edwardsa Deminga, J. Jurana, P. Crosby'ego i innych zanim pojawiły się normy systemów zapewnienia jakości. Mimo tego w pierwszym wydaniu norm nie nawiązano do tych zasad. Dopiero w normie ISO 8402:1994 pojawiła się definicja mówiąca, iż zarządzanie przez jakość to „sposób zarządzania organizacją skoncentrowany na jakości, oparty na udziale wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa” [ISO 8402 1994, s.5]. Podczas tworzenia drugiej nowelizacji normy pojawiły się postulaty, aby rozwijać standardy ISO w kierunku TQM, czego efektem stała się druga nowelizacja norm serii 9000.

Czytaj więcej:

Zdjęcie: Mike Cohen, Flicker.com, CC