Optymalizacja czasu projektu (crashing)

Optymalizacja czasu projektu (crashing)

Niektóre zadania w projekcie można wykonać w krótszym czasie pod warunkiem wykorzystania większej liczby pracowników lub lepszej technologii. Jednak to pociąga za sobą dodatkowe koszty. Crashing pozwala odpowiedzieć na pytanie o opłacalność takich działań. Może się bowiem okazać, że większe środki przeznaczone na krytyczne zadania przełożą się na oszczędności w całym projekcie.

Crashing polega na przerysowaniu wykresu sieciowego zgodnie z założonymi zmianami czasu trwania wybranych zadań. Po przeanalizowaniu kilku wariantów rozwiązań można je porównać i ocenić ewentualne oszczędności czasu i kosztów. Na tej podstawie można podjąć decyzję o zastosowaniu tych lub innych rozwiązań.

Należy pamiętać, że crashing nie jest dostępny w niektórych metodach sieciowych. W przypadku PERT, gdzie stosujemy precyzyjne szacowanie czasu oparte na scenariuszach, zastosowanie crashingu nie miałoby sensu. W PERT wykorzystujemy bowiem podejście analizy statystycznej i określamy prawdopodobieństwo wykonania zadań w określonym czasie. W większości przypadków współcześnie stosujemy jednak inne metody, które pozwalają na crashing, np. CPM i jej modyfikacje.

Zachęcam do oglądania w formacie HD. Przed obejrzeniem filmu pobierz materiały dodatkowe, które pozwolą Ci samodzielnie wykonać omawiane zadania (link do pliku PDF).

Zdjęcie: Phil Shirley, Flickr.com, CC