Graphical Evaluation and Review Technique (GERT)

GERT

Graphical Evaulation and Review Technique (GERT) jest metodą sieciową, której możliwości wykraczają poza CPM czy PERT. Można w niej zapętlać wykres, a także pomijać zadania. Jest to narzędzie stworzone dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

GERT jest rodzajem sieci probabilistycznej (stochastycznej), która podobnie jak PERT umożliwia analizowanie prawdopodobieństwa czasu trwania poszczególnych zadań. Jednak GERT daje dużo większe możliwości. Można nie tylko oceniać czas, ale nawet prawdopodobieństwo wystąpienia zadań w ogóle. Co więcej, można zapętlać zadania, co jest niemożliwe w CPM czy PERT.

Dlatego GERT nadaje się szczególnie do projektów badawczo-rozwojowych, gdzie trudno z góry przewidzieć zarówno czasy zadań, jak i sam ich przebieg. Z drugiej jednak strony komplikacja metody oraz brak dobrego oprogramowania ograniczają możliwości zastosowania GERT.

W tym odcinku prezentuję wstęp do tworzenia sieci według GERT.

 

Zdjęcie: Missy Schmidt, Flickr.com, CC