Jakość zarządzania

 

 • Czym jest jakość?

  Jakość mimo tysięcy artykułów i setek ksiązek wciąż nie doczekała się jednej definicji. Od czasów starożytności aż do dziś w różny sposób postrzegamy jakość. Czy to się zmieni? Zobacz w materiale wideo, który rozpoczyna cykl wideopublikacji poświęconych zarządzaniu.
  2016-09-09 | Zarządzanie jakością | Czytaj dalej
 • Podstawowe dokumenty projektowe

  Prawidłowe zarządzanie projektem wymaga opracowania szeregu dokumentów, które pomogą menedżerowi projektu osiągnąć cele. Poznaj podstawowe dokumenty projektowe.
  2016-06-29 | Zarządzanie projektami | Czytaj dalej
 • Cele jakości w ISO 9001

  Wielu menedżerów traktuje cele jakości jako następne niepotrzebne narzędzie. Błędnie! Cele jakości są podstawą dla długookresowego planowania doskonalenia jakości. Powinny być częścią systemu ZPC (zarządzania przez cele) w przedsiębiorstwie. Jeżeli najwyższe kierownictwo chce zarządzać celami jakości oddzielnie, to nie zadziała to prawidłowo.
  2016-02-08 | Zarządzanie jakością | Czytaj dalej
 • Planowanie w ISO 9001:2015

  Planowanie we wszystkich poprzednich wersjach normy było traktowane trochę po macoszemu. Teraz to się zmieni. Przede wszystkim od organizacji oczekuje się, że wdrażając system zarządzania jakością weźmie pod uwagę czynniki kontekstu (pisałem o nich w tekście Kontekst organizacji w ISO 9001:2015) i zidentyfikuje czynniki ryzyka oraz szanse istotne z punktu widzenia
  2016-01-29 | Zarządzanie jakością | Czytaj dalej
 • Porzucone podejście systemowe

  Nowelizacja ISO 9001:2015 dość pochopnie odchudza zasady zarządzania jakością. Punkt 0.2 normy prezentuje już nie 8, ale 7 zasad. Usunięto systemowe podejście do zarządzania. Czyżby było niepotrzebne?
  2016-01-11 | Zarządzanie jakością | Czytaj dalej
Subskrybuj