Zarządzanie jakością

Założenia zarządzania przez jakość (TQM) zostały opracowane przez W. Edwardsa Deminga, J. Jurana, P. Crosby'ego i innych zanim pojawiły się normy systemów zapewnienia jakości. Mimo tego w pierwszym wydaniu norm nie nawiązano do tych zasad.
2009-06-24 | Czytaj dalej
Certyfikacja jest procesem mającym na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Głównym jej etapem jest audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor zewnętrzny dokonuje sprawdzenia całego zakresu działalności przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań. Efektem tych działań jest wydanie certyfikatu.
2009-06-24 | Czytaj dalej
Audyt1 według Międzynarodowego Stowarzyszenia Auditorów (IAA) jest to „niezależna, obiektywna działalność o charakterze zapewniającym i doradczym, prowadzona w celu wniesienia do organizacji wartości dodanej i usprawnienia jej funkcjonowania.
2009-06-24 | Czytaj dalej
Subskrybuj Zarządzanie jakością