Zarządzanie jakością

Początków koncepcji jakości można dopatrywać się już w czasach, gdy w plemionach ludzkich rozpoczął się proces specjalizacji oraz związanej z nim wymiany produktów. Najstarsze źródła pisane wskazują na dwa podstawowe podejścia do problematyki jakości: dobroć produktu (przydatność do użytkowania) oraz jego zgodność ze specyfikacją. Zdaniem R. Karaszewskiego, w Księdze Rodzaju oraz Księdze Wyjścia znaleźć można przykłady obu podejść.
2013-10-30 | Czytaj dalej
Tłumaczenie angielskiego pojęcia performance przysparza w przypadku nauk o zarządzaniu wielu problemów. Nie ma bowiem bezpośredniego odpowiednika idealnie odwzorowującego znaczenie tego słowa. O problemach w tłumaczeniu pojęć effectiveness, efficiency i efficacy pisałem w innym wpisie.
2013-06-22 | Czytaj dalej
Te trzy pojęcia przysparzają autorom publikacji naukowych z dziedziny zarządzania sporo kłopotu. Jedni wszystkie tłumaczą jako "efektywność", inni próbują na różne sposoby ugryźć tłumaczenie. Słowniki polsko-angielskie niestety też czasem błędnie tłumaczą.
2013-01-31 | Czytaj dalej
Przy okazji poszukiwań związanych z bieżącą pracą naukową, w moje ręce trafił bardzo ciekawy artykuł J. Dew pt. The Seven Deadly Sins of Quality Management ("Quality Progress" 2003, September, s. 59-65). Jego autor identyfikuje 7 kluczowych problemów, które są przyczynami złego działania systemów jakości. NIe powinno być zaskoczeniem, że większość z nich odnosi się do działań kierownictwa.
2012-12-28 | Czytaj dalej
Coraz częściej można spotkać się z opinią, że systemy zarządzania jakością nic nie dają w firmach. Czy rzeczywiście tak jest? Wiele publikacji poświęconych jakości pokazuje hipotetyczne korzyści, jakie może odnieść organizacja wdrażająca system. Problem w tym, że są to często ogólne hasła, które nie wynikają z żadnych badań
2012-09-19 | Czytaj dalej
Model Kano umożliwia lepsze zrozumienie jak klienci oceniają produkty i pomaga skupić się na tych najbardziej ważnych pod względem jakości w celu poprawy.
2010-11-30 | Czytaj dalej
Podejmując próbę oceny poziomu bezpieczeństwa systemu należy wziąć pod uwagę nie tylko zabezpieczenia poszczególnych typów informacji, ale także funkcjonowanie całego systemu informacyjnego oraz jego wpływ na działanie całej organizacji. Z tego powodu można wskazać trzy grupy kryteriów związanych z:
2010-05-17 | Czytaj dalej
K. Bright i C. L. Cooper zwracają uwagę, iż system zarządzania jakością jest kształtowany w organizacji na poziomie artefaktów i zasad zachowań, czyli najlepiej uświadomionym.
2009-06-25 | Czytaj dalej
E. Schein wyróżnił, według kryterium świadomości, trzy poziomy kultury organizacyjnej: widoczny, uświadomiony – artefakty i twory kulturowe, widoczne wzory zachowania, symbole, ceremonie, częściowo widoczny i uświadomiony – normy i wartości, zakazy i ideologie, wytyczne zachowań, niewidoczny, zwykle nieuświadomiony – stosunek do otoczenia i rzeczywistości, natura ludzka i stosunki międzyludzkie, aktywność.
2009-06-25 | Czytaj dalej
Wdrażanie zarządzania przez jakość nie zostało dotychczas opisane w formie zwartej metodologii. Proces implementacji opisywany jest raczej jako ciągłe dążenie do określonego ideału. Zasady opracowane przez twórców są zbyt ogólne, aby przełożyć je bezpośrednio na kroki wdrożeniowe. Wiele organizacji próbując stosować zasady TQM bazuje na modelach nagród takich jak: Nagroda im. W. Edwardsa Deminga, Nagroda im. Malcolma Baldridge'a, Model doskonałości EFQM, Polska Nagroda Jakości.
2009-06-25 | Czytaj dalej
Subskrybuj Zarządzanie jakością