Zarządzanie jakością

Mówiąc o zarządzaniu jakością musimy pamiętać o dwu wymiarach jakości: tym związanym z produktem i tym związanym z procesem - pracą, która musi być wykonana, aby doprowadzić do wytworzenia dobrego produktu.
2016-09-13 | Czytaj dalej
Jakość mimo tysięcy artykułów i setek ksiązek wciąż nie doczekała się jednej definicji. Od czasów starożytności aż do dziś w różny sposób postrzegamy jakość. Czy to się zmieni? Zobacz w materiale wideo, który rozpoczyna cykl wideopublikacji poświęconych zarządzaniu.
2016-09-09 | Czytaj dalej
Wielu menedżerów traktuje cele jakości jako następne niepotrzebne narzędzie. Błędnie! Cele jakości są podstawą dla długookresowego planowania doskonalenia jakości. Powinny być częścią systemu ZPC (zarządzania przez cele) w przedsiębiorstwie. Jeżeli najwyższe kierownictwo chce zarządzać celami jakości oddzielnie, to nie zadziała to prawidłowo.
2016-02-08 | Czytaj dalej
Planowanie we wszystkich poprzednich wersjach normy było traktowane trochę po macoszemu. Teraz to się zmieni. Przede wszystkim od organizacji oczekuje się, że wdrażając system zarządzania jakością weźmie pod uwagę czynniki kontekstu (pisałem o nich w tekście Kontekst organizacji w ISO 9001:2015) i zidentyfikuje czynniki ryzyka oraz szanse istotne z punktu widzenia
2016-01-29 | Czytaj dalej
Nowelizacja ISO 9001:2015 dość pochopnie odchudza zasady zarządzania jakością. Punkt 0.2 normy prezentuje już nie 8, ale 7 zasad. Usunięto systemowe podejście do zarządzania. Czyżby było niepotrzebne?
2016-01-11 | Czytaj dalej
Nowe wymagania w normie ISO 9001:2015 zostały dość enigmatycznie zapisane. Postaram się je przybliżyć. Na początek kontekst organizacji. Wiele z nowych pojęć w normie ISO 9001:2015 znalazło się w niej w związku z wprowadzeniem wymagań z zakresu zarządzania ryzykiem. Tak jest i z kontekstem organizacji. Norma wymaga, aby organizacja określiła co jej w zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu jest ważne dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością.
2016-01-10 | Czytaj dalej
Wdrożenie standardów polega na uregulowaniu i sformalizowaniu działań firm szkoleniowych w zakresie pozyskiwania klientów, tworzenia oferty, projektowania szkoleń, ich przeprowadzania, poziomu kadry trenerskiej, a także ewaluacji.
2015-06-22 | Czytaj dalej
Działalność instytucji edukacyjnych jest regulowana przez akty prawne. Natomiast treści edukacyjne są określane poprzez podstawy programowe, na podstawie których opracowywane są programy nauczania. W przypadku działalności szkoleniowej tylko niektóre typy szkoleń posiadają podstawy programowe (np. szkolenia BHP, szkolenia związane z uzyskiwaniem uprawnień).
2015-06-22 | Czytaj dalej
Szkolenia stanowią przedmiot badań naukowych zwykle w kontekście ich wpływu na człowieka i jego motywacje, związków z wydajnością pracy, a także skuteczności wybranych metod podnoszenia kompetencji. Pierwszy aspekt jest podnoszony przez psychologów, drugi przez ekonomistów i specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a trzeci przez pedagogów i metodyków. Niezmiernie rzadko badacze podejmują kwestię zarządzania instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną w sposób, który umożliwia osiągnięcie efektów w wymienionych obszarach. Większość publikacji w tym zakresie dotyczy szkół i uczelni wyższych. Brakuje natomiast badań dotyczących firm szkoleniowych. O ile szkoły i uczelnie dostarczają wiedzy uczniom i studentom, to właśnie firmy szkoleniowe są zwykle odpowiedzialne za podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw i urzędów.
2015-06-22 | Czytaj dalej
Ilekroć na szkoleniu spytam czy kontrola tworzy wartość dodaną dla klienta, otrzymuję odpowiedź twierdzącą. Uczestnicy argumentują, że przecież kontrola eliminuje wadliwe produkty, a więc dzięki temu klient otrzymuje dobrej jakości produkt. Ewidentny dowód wartości dodanej. Być może, ale tylko przy założeniu, że klient spodziewa się czegoś innego niż dobrej jakości produktu.
2014-05-08 | Czytaj dalej
Subskrybuj Zarządzanie jakością